Što je “matični golf klub”?

06.01.2018

Matični klub je onaj kojeg odaberete kao vaš “A” klub i pod čijim imenom ćete se natjecati na turnirima u 2018. godini.  Ukoliko ste odabrali GK Riverside Zagreb kao Vaš “A” klub, time ostvarujete 10% popusta na sve pakete koje daje firma “Riverside Golf Zagreb d.o.o.”. Učlanjenjem u GK Riverside Zagreb sudjelujete u realizaciji glavnih ciljeva kluba koji se odnose na promoviranje golfa i stvaranje nove generacije golfera kroz besplatnu edukaciju djece osnovnim golferskim vještinama, kao i u drugim aktivnostima koje će klub provoditi.

Ukoliko želite da vaš matični ili “A” klub bude onaj za kojeg ste i do sada nastupali ili neki drugi klub, možete se također učlaniti u GK Riverside Zagreb te time ostvarujete 10% popusta na sve pakete koje daje firma “Riverside Golf Zagreb d.o.o.”. Takvim članstvom također sudjelujete u ostvarivanju spomenutih ciljeva našeg kluba.