Program aktivnosti kluba

01.01.2019

Na sjednici skupštine 20.12.2018. prihvaćen je Program aktivnosti kojim se pobliže razrađuju ciljevi golf kluba.

Golf klub RIVRESIDE Zagreb djelovat će u području golf sporta ostvarivanjem slijedećih ciljeva:

 • promicanje, razvijanje i unapređenje golf sporta;
 • približavanje golf sporta široj javnosti;
 • promicanje golf sporta među mladima i besplatna edukacija osnovama golfa zagrebačke školske djece;
 • povezivanje ljubitelja golf sporta organiziranjem sportskih susreta;
 • promocija sporta i zdravog načina življenja.

Spomenute ciljeve ostvarivat ćemo kroz sljedeće aktivnosti:

 • promoviranje sportskog i zdravog načina življenja;
 • okupljanje i poticanje djece, mladeži i drugih osoba da se bave golfom kroz besplatnu edukaciju osnova golfa;
 • organiziranje sportsko-rekreacijskih natjecanja i sportsko-rekreativnih edukativnih projekata i programa;
 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima i sportskim pripremama za natjecanja;
 • organiziranje poduke i rekreacijskog bavljenja golfom;
 • osnivanje i početak rada Golf akademije za mlade;
 • uspostavu suradnje s drugim golf klubovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
 • sudjelovanje u golf natjecanjima u organizaciji Hrvatskog golf saveza te aktivno sudjelovanje u drugim aktivnosti Hrvatskog golf saveza;
 • promociju golfa putem web stranic;
 • učlanjivanje novih članova kluba;
 • obavljanje i drugih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva kluba i promociji golfa.