Program aktivnosti za 2018. godinu

30.12.2017

 

Na sjednici skupštine 18.12.2017. prihvaćen je Program aktivnosti kojim se pobliže razrađuju ciljevi golf kluba za 2018. godinu.

Golf klub RIVRESIDE Zagreb djelovat će u području golf sporta ostvarivanjem slijedećih ciljeva:

 • promicanje, razvijanje i unapređenje golf sporta
 • približavanje golf sporta široj javnosti
 • promicanje golf sporta među mladima i besplatna edukacija osnovama golfa zagrebačke školske djece
 • povezivanje ljubitelja golf sporta organiziranjem sportskih susreta
 • promocija sporta i zdravog načina življenja

Spomenute ciljeve ostvarivati ćemo kroz slijedeće aktivnosti:

 • promoviranje sportskog i zdravog načina življenja
 • okupljanje i poticanje djece, mladeži i drugih osoba da se bave golfom kroz besplatnu edukaciju osnova golfa
 • organiziranje sportsko rekreacijskih natjecanja i sportsko rekreativnih edukativnih projekata i programa
 • sudjelovanje u sportskim natjecanjima i sportskim pripremama za natjecanja
 • organiziranje poduke i rekreacijskog bavljenja golfom
 • osnivanje i početak rada Golf akademije za mlade
 • uspostava suradnje s drugim golf klubovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • sudjelovanje u golf natjecanjima u organizaciji Hrvatskog golf saveza, te aktivno sudjelovanje u drugim aktivnosti Hrvatskog golf saveza
 • izrada web stranice golf kluba RIVERSIDE Zagreb
 • učlanjivanje novih članova kluba
 • obavljanjem i drugih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju ciljeva kluba i promociji golfa