Pismo članovima novoizabranog Predsjednika Kluba Damira Subašića

24.06.2019

Drage i poštovane članice i članovi,

kao što vam je poznato, koncem 2018. godine sazrela je spoznaja da je potrebno provesti promjene u organizaciji te ustroju našega Kluba u svrhu povećanja operativnosti upravljanja Klubom, kao i općenito boljeg funkcioniranja Kluba.

Zbog toga je pokrenuta procedura izmjena i dopuna Statuta Kluba. Glavna ideja izmjena i dopuna bila je da se uspostave manja, pa time i operativnija glavna upravljačka tijela Kluba – Skupština s 21 članom i Izvršni odbor sa 7 članova.

Nakon definiranja te usuglašavanja konkretnog prijedloga teksta izmjena i dopuna Statuta na Izvršnom odboru, pristupilo se formalnom usvajanju od strane svih članova Kluba (glasali ste potpisivanjem na recepciji) te ishođenju odobrenja takvog novog Statuta od nadležnog tijela uprave. Nažalost, taj proces donošenja novog Statuta rastegnuo se mimo svih očekivanja i završen je tek sredinom travnja 2019., kada ga je nadležno tijelo odobrilo. Možete ga vidjeti na našoj internetskoj stranici.

Odmah po stupanju na snagu novog Statuta, na sjednici 24. travnja 2019. Zbor članova Kluba izabrao je 21 člana u novu Skupštinu:

 1. Bruno Badurina
 2. Damir Boras
 3. Vlatko Cvrtila
 4. Ante Ćurković
 5. Ivan Ćurković
 6. Savka Kučar Dragičević
 7. Matko Dropuljić
 8. Darko Grgurić
 9. Draženko Kopljar
 10. Josip Kordić
 11. Robert Krajačić
 12. Stjepan Kraljić
 13. Davor Maras
 14. Frano Marušić
 15. Željko Metelko
 16. Juraj Mihaljević
 17. Darko Petričević
 18. Zoran Primorac
 19. Miljenko Rebić
 20. Petar Rukavina
 21. Ivan Vučemil

Novoizabrana Skupština imala je svoju prvu sjednicu 29. travnja 2019. Na njoj su, temeljem podnesenih ostavki, razriješena neka od dotadašnjih upravljačkih tijela Kluba (Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnica i Izvršni odbor) te su u ta upravljačka tijela izabrani slijedeći članovi:

Predsjednik: Damir Subašić

Dopredsjednica: Savka Kučar Dragičević

Tajnica: Sanja Dah Rađenović

Izvršni odbor: Željko Bajs, Bekir Dedić, Savka Kučar Dragičević, Tibor Gojun, Antun Mikec, Goranko Pavelić i Darko Petričević

Skupština je također odlučila ne mijenjati postojeća imenovanja u ostala tijela predviđena Statutom Kluba (Nadzorni odbor, Sud časti i Kapetan Kluba).

U skladu sa Zakonom o udrugama provedene promjene postaju pravosnažne tek nakon upisa u Registar udruga, a taj upis je moguć tek po rješenju nadležnog upravnog tijela o odobrenju upisa. Nažalost, i na izdavanje takvog rješenja čekalo se puni zakonski rok – mjesec dana.

Rješenje smo službeno preuzeli 17. lipnja 2019., a upis u Registar očekuje se ovih dana.

Dakle može se smatrati da su nova upravljačka tijela Kluba sada i formalno legitimna i u funkciji.

Kao novoizabrani, a sada i odobreni Predsjednik ovim pismom sam vas želio izvijestiti o tijeku i trajanju provedenih procedura, o najvažnijim izmjenama  i dopunama organizacije Kluba te o rezultatima primjene tih promjena, odnosno o novim članovima upravljačkih tijela Kluba.

Nažalost, što ste sigurno primijetili, prvih nekoliko mjeseci ove godine, tijekom provođenja promjena, Klub nije u potpunosti funkcionirao kako bi se očekivalo i kako bi bilo moguće da nije bio u tranziciji.

Odmah po izboru, ne čekajući formalno odobrenje i upis u Registar, nova su upravljačka tijela Kluba počela djelovati kako bi što prije umanjili efekte tranzicijske neaktivnosti.

Tako je primopredaja u najvećem dijelu završena, održane su tri sjednice Izvršnog odbora, definirana su zaduženja za pojedine aktivnosti Kluba, Golf akademija je konstituirana i počinje djelovati, ugovoreni su tehnički servisi podrške, Klub je medijski eksponiraniji, a vjerujem da ste i sami zamijetili neke akcije ciljane na oživljavanje klupskog druženja i popularizacije golfa.

Na kraju vam prenosim namjeru i nadu svih članova novoizabranih tijela da će svojim angažiranjem pridonositi efikasnijem i općenito boljem funkcioniranju Kluba, na zajedničku korist i zadovoljstvo svih članova.

Srdačan pozdrav,
Damir Subašić

PS: Obećajem vam, nakon ovog za moj stil komuniciranja predugačkog, preozbiljnog i previše personaliziranog obraćanja, da do kraja mog mandata od mene više neće biti ovakvih traktata. Očekujte samo pozive za uživanje u golferskom druženju!