Izvješće o radu za 2019. godinu

18.12.2019

U aktivnostima Golf kluba Riverside Zagreb u 2019. godini jasno se razlikuju dva razdoblja koji se praktički podudaraju s dva polugodišta.

Aktivnosti u prvom polugodištu bile su gotovo isključivo usmjerene na  izmjene Statuta i izbor nove upravljačke strukture temeljem novoga Statuta. Naime,  koncem 2018. godine sazrela je spoznaja da je potrebno provesti promjene u organizaciji te ustroju Kluba, u svrhu povećanja operativnosti upravljanja Klubom, kao i općenito boljeg funkcioniranja Kluba.

Zbog toga je pokrenuta procedura izmjena i dopuna Statuta Kluba. Glavna ideja izmjena i dopuna bila je da se uspostave manja, pa time i operativnija glavna upravljačka tijela Kluba – Skupština s 21 članom i Izvršni odbor sa 7 članova.

Nakon predlaganja te usuglašavanja na Izvršnom odboru nekoliko varijanti teksta izmjena i dopuna Statuta, pristupilo se formalnom usvajanju konačnog teksta od strane svih članova Kluba (glasalo se potpisivanjem na recepciji) te ishođenju odobrenja takvog novog Statuta od nadležnog tijela uprave.

Nažalost, taj proces donošenja novog Statuta oduljio se mimo svih očekivanja i završen je tek sredinom travnja 2019., kada ga je nadležno tijelo odobrilo.

Odmah po stupanju na snagu novog Statuta, na sjednici 24. travnja 2019. Zbor članova Kluba izabrao je novu Skupštinu.

Novoizabrana Skupština imala je svoju prvu sjednicu 29. travnja 2019. Na njoj su, temeljem podnesenih ostavki, razriješena neka od dotadašnjih upravljačkih tijela Kluba (Predsjednik, Dopredsjednik, Tajnica i Izvršni odbor) te su u ta upravljačka tijela izabrani novi članovi Kluba.

U skladu sa Zakonom o udrugama provedene promjene postaju pravovaljane tek nakon upisa u Registar udruga, a taj upis je moguć tek po rješenju nadležnog upravnog tijela o odobrenju upisa. Nažalost, i na izdavanje takvog rješenja čekalo se više od mjesec dana te smo ga preuzeli 17. lipnja 2019., a u Registar Kluba primjene su upisane desetak dana kasnije. Dakle, tek od početka srpnja nova su upravljačka tijela Kluba i formalno legitimna i u funkciji.

Zbog svega prethodno navedenog, nažalost, u prvom polugodištu ove godine Klub nije u potpunosti funkcionirao kako bi trebalo ili kako se očekivalo, to jest kako bi bilo moguće da nije bio u tranziciji.

Aktivnosti karakteristične za drugo polugodište pokrenute su odmah po izbornoj Skupštini. Kako bi što prije umanjili efekte tranzicijske neaktivnosti, nova upravljačka tijela Kluba, ne čekajući formalno odobrenje i upis u Registar, počela su djelovati.

Nažalost, od samog početka djelovanja Predsjednik i Izvršni odbor (IO) bili su suočeni s neočekivanim izazovima.

Od sedam izabranih članova, odmah na početku od rada u IO odustala su dva člana (Željko Bajs i Tibor Gojun). To je za skoro 30% umanjilo radni kapacitet IO. Odlučeno je da se ne gubi vrijeme i energija na ponovni izbor zamjenskih članova već da se radi bez njih do kraja godine kada će  se Skupštini predložiti izbor njihovih zamjena.

Nadalje, od samog početka djelovanja Tajnica (Sanja Dah Rađenović) odustala je od obavljanja tajničkih poslova, što je također znatno zakompliciralo situaciju i umanjilo radni kapacitet IO. Ti nedostaci dijelom su uklonjeni angažiranjem vanjskih honorarnih administratora, a izbor nove/og Tajnice/ika ostavljen je za Skupštinu krajem godine.

Sva ta rana odustajanja dvaju skupštinski izabranih članova IO i Tajnice znatno su umanjila i otežala operativnu efikasnost Predsjednika i preostalih članova IO.

Međutim, usprkos tim neočekivanim poteškoćama, IO je u šest mjeseci obavio niz manje ili više kompleksnih poslova i postigao  značajne rezultate. Kronološki navodim najvažnije grupe uspješno obavljenih aktivnosti:

 • primopredaja,
 • ugovorno razgraničenje prava i obveza sa Riverside golf d.o.o.,
 • sedam sjednica Izvršnog odbora,
 • definiranje zaduženja članova IO za pojedine aktivnosti Kluba,
 • konstituiranje Golf akademije i početak njenog sustavnog djelovanja,
 • uspostavljanje profesionalnih tehničkih servisa radu Kluba,
 • organizacija turnira i natjecanje klupskih ekipa na državnim prvenstvima,
 • reaktivirana je web stranica Kluba te je uspostavljan sustav njene aktualizacije,
 • započeta je međuklupska sportska i druga suradnja,
 • inicirano je natjecanje Zagreb kup,
 • dogovoreno je novo natjecanje Zagrebačka liga u 2020.,
 • ostvaren je relevantan rast broja članova Kluba,
 • Klub je postao medijski eksponiraniji, a sve u cilju privlačenja novih igrača/članova, unapređenja klupskog druženja i popularizacije golfa.

O nekim od prethodno pobrojanih grupa obavljenih aktivnosti u nastavku ukratko donosim malo više informacija.

U 2019. godini broj članova Kluba povećan je prema prethodnoj godina za cca 16%.

Klub je organizirao, bilo samostalno bilo s drugima, pet turnira (kapetanski, predsjednički, prvenstvo kluba, Maxx Royal internacionalni turnir i Zagreb kup). Svi su turniri imali veliki odziv, a dva su imala maksimalan broj igrača.

Naše dvije ekipe natjecale su se u na državnoj razini u 1. ligi i osvojile su 2. i 7. mjesto. U 2. ligi nastupila je jedna naša ekipa i zauzela 7. mjesto. Treba naglasiti da sastav naše ekipe u 2. ligi čine šest juniora do 18 godina. Na državnom  seniorskom klupskom prvenstvu sudjelovale su naše dvije ekipe i osvojile 3. i  4. mjesto. Na seniorskom pojedinačnom prvenstvu državni prvak naš je član Željko Vučemil.

Za popularizaciju golfa posebno su značajna dva vrlo uspješna i medijski snažno popraćena događanja koje je naš klub organizirao ili suorganizirao, svaki s više od stotinu sudionika. To su završni turnir djece polaznika golf akademije te ‘International Women’s Golf Day’.

Od poticanja druženja članova izvan golf terena treba istaknuti koncertnu večer polovicom svibnja, s više od sto sudionika, školu bridža koja je završila početkom prosinca s 20 sudionika te nastavak akcije Golf susret srijedom, koji je do sada ukupno održano tijekom 36 srijeda, s prosječnim brojem od 25 igrača i/ili sudionika.

Početkom rujna osamdesetak igračica i igrača, članova kluba i gostiju, odmjeravalo je snage na natjecateljskom, ali i na gradskom igralištu na Otvorenom klupskom prvenstvu Golf kluba Riverside Zagreb. Pobjednici turnira, a time i prvaci Golf kluba Riverside Zagreb za 2019. postali su Martina Čanaki i Željko Vučemil.

Nakon neočekivano duge stanke prouzročene restrukturiranjem upravljanja Klubom, Golf akademija GK Riverside Zagreb ponovo je aktivirana koncem srpnja. Potpisani su ugovori o podučavanju djece s pet pro-ova, to jest profesionalnih učitelja golfa, a prvi je tečaj započeo 19. kolovoza 2019. Do završetka sezone razne oblike poduke završilo je 70-ak djece.

Početkom studenog održan je završni juniorski turnir polaznika Golf akademije, i to u četiri kategorije, ovisno o dobi i završenoj razini škole golfa. Više od stotinu djece, što natjecatelja juniora, što mališana koji su po prvi puta došli ‘okusiti’ svijet golfa, u pratnji svojih roditelja ispunilo je terene na velikom golferskom događanju.

Nažalost, zbog neposjedovanja propisanih dokumenta o stručnoj spremi u skladu sa člankom 9. Zakona o sportu, Sportska inspekcija grada Zagreba koncem studenoga zabranila je daljnji rad dvojici golf trenera s kojima je Klub potpisao ugovor o podučavanju djece, a Klub i Predsjednik prijavljeni su Prekršajnom sudu jer su povjerili trening djece osobama bez propisane stručne spreme.

Na samom kraju sezone, polovicom studenoga, najmlađi klub – GK Riverside Zagreb, te najstariji golf klub u Hrvatskoj – GK Zagreb, udružili su snage i na Riverside terenima održali Kup Zagreba, turnir koji se planira održavati na kraju svake sezone. To je prva od planiranih budućih aktivnosti IO koje su usmjerene ka organizaciji niza međuklupskih susreta u idućoj sezoni. Ideja je okupiti golf klubove Zagreba i Zagrebačke županije kako bi se bolje upoznali i sportski nadmetali, ali ujedno i ostvarili snažniju međuklupsku suradnju, što je dobar temelj za iduću sezonu i izvrstan početak novog natjecanja kojeg pripremamo zajedno sa GK Zagreb pod nazivom Zagrebačka liga.

U svim prethodno navedenim aktivnostima Klub je bio obilato podržan i potpomognut od tvrtke Riverside golf Zagreb d.o.o. i to kako popustima na cijenu, a u nekim slučajevima i potpunim ukidanjem green feea te uključivanjem zaposlenika tvrtke u provedbu aktivnosti Kluba, tako isto i korištenjem prostora u klupskoj kući te korištenjem raznog inventara tvrtke za aktivnosti Kluba. 

Zaključno smatram da je tek polovicom ove godine izabrani IO tijekom relativno kratkog vremena svog djelovanju i unatoč krnjem sastavu učinio mnogo za Klub i golf općenito.

Svakako najvažnije jest da je su klupske servisne funkcije uspostavljene i razvijene te da dobro djeluju, ali i da su zaduženja unutar IO delegirana. Time je Klub funkcionalno  ustrojen, stabiliziran i pripremljen za daljnje rutinsko bavljenje Klupskim primarnim zadacima, to jest osposobljen za dostizanje Statutom utvrđenih sljedećih ciljeva Kluba:

 • promicanje, razvijanje i unapređenje golf sporta;
 • približavanje golf sporta široj javnosti;
 • promicanje golf sporta među mladima;
 • povezivanje ljubitelja golf sporta organiziranjem sportskih susreta.

 Predsjednik
Damir Subašić

Zagreb, 18.12.2019.